Product

سایت تن ارت

سایت تن ارت فعالیت تخصصی خود را در زمینه طراحی از سال 2004 آغاز نمود و در طی این سالها بصورت تخصصی دراین زمینه فعال بوده است و در حال حاظر طراحی مدل ،ساخت قالب و تحلیل قطعه را نیز در سبد خدمات خود قرار داده

نرم افزار های تخصصی سایت:

طراخی :SolidWorks /CATIA P3 V5 /nx/3ds Max /ZBrush/AutoCAD /Photoshop/CorelDRAW /GeomagicDesignX

تحلیلی :abaqus/AutoForm/ProCAST